Έτος: 2017

Η Κοινωνική Οικονομία ως πυλώνας Αειφόρου Ανάπτυξης: Εφαρμογές στην Ενέργεια και τα Απορρίμματα

Η Ημερίδα που διοργάνωσε το Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης με θέμα «Η Κοινωνική Οικονομία ως πυλώνας Αειφόρου Ανάπτυξης: Εφαρμογές στην Ενέργεια και τα Απορρίμματα» την Πέμπτη 7 Δεκεμβρίου 2017 ολοκληρώθηκε με επιτυχία. Η προσέλευση των ενδιαφερόμενων πολιτών αλλά και εκπρόσωπων της κυβέρνησης, της τοπικής αυτοδιοίκησης και της κοινωνίας των πολιτών ήταν μεγάλη και είχε ως αποτέλεσμα τον γόνιμο διάλογο.

 

Η Πρόεδρος του ΕΚΠΑΑ κα Ζωή Βροντίση αναφέρθηκε στην πρόσφατη επαναλειτουργία του Κέντρου και επεσήμανε το σπουδαίο ρόλο που αυτό καλείται να διαδραματίσει στη σύγχρονη κοινωνικοοικονομική πραγματικότητα. Το ΕΚΠΠΑ, συνέχισε, αποτελεί στρατηγικό σύμμαχο της Πολιτείας σε θέματα επιστημονικής τεκμηρίωσης και εφαρμογής της εθνικής και διεθνούς περιβαλλοντικής νομοθεσίας αλλά και σε πρωτοβουλίες περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης.

Το ΕΚΠΠΑ, ανέφερε η κα Βροντίση, έχει αναλάβει σήμερα την εκπόνηση της Εκθεσης Κατάστασης Περιβάλλοντος για τα έτη 2011-2016 αλλά και μια σειρά άλλων έργων που θα παράσχουν σε όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς μία αντικειμενική βάση στοιχείων και πληροφοριών.

 

Οι πρόσφατες νομοθετικές πρωτοβουλίες σχετικά με την Κοινωνική Οικονομία, την Ανακύκλωση αλλά και το σχέδιο διαβούλευσης για τις Ενεργειακές Κοινότητες αποτέλεσαν το ιδανικό έναυσμα για την διεξαγωγή της εκδήλωσης. Η κα Βροντίση έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην μεγάλη συμβολή που μπορεί να έχει η Κοινωνική Οικονομία σε μία αειφορική ανάπτυξη, δημιουργώντας νέες βιώσιμες θέσεις εργασίας και καινοτόμο επιχειρείν. Ανέφερε συγκεκριμένα ότι «Ιδιαίτερα στην κρίσιμη περίοδο που διανύει η χώρα, η κοινωνική οικονομία αποτελεί απάντηση στην πολλαπλή κρίση – την οικονομική, την κοινωνική και την περιβαλλοντική. Είναι σημαντικό η κοινωνική οικονομία να βρίσκει εφαρμογές σε τομείς νευραλγικούς για τη διατήρηση του φυσικού μας πλούτου και για την προώθηση της καινοτομίας. Οι πολίτες γίνονται οι ίδιοι το υποκείμενο της προστασίας του περιβάλλοντος και της έξυπνης επιχειρηματικότητας. Η κοινωνική οικονομία στην ενέργεια και τη διαχείριση απορριμμάτων φέρνει τον συμμετοχικό σχεδιασμό και την ενεργή διαχείριση στο επίκεντρο». Στη συνέχεια χαιρετισμούς απεύθυναν οι: κος Σωκράτης Φάμελος, Αναπλ.Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κος Τσιρώνης, Αναπλ.Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων , και η κα Ράνια Αντωνοπούλου, Αναπλ. Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Στο δεύτερο μέρος της Ημερίδας, το λόγο πήραν αντιπρόσωποι σχετικών εγχειρημάτων, ώστε να καταθέσουν τις εμπειρίες τους.

 

Λόγω της μεγάλης προσέλευσης του κοινού και του αυξημένου ενδιαφέροντος για την Ημερίδα, η κα Βροντίση κλείνοντας δεσμεύτηκε πως σύντομα θα πραγματοποιηθεί μια παρόμοιας θεματολογίας εκδήλωση υπό την αιγίδα του ΕΚΠΠΑ και σε άλλη πόλη της Ελλάδας, ώστε να υπάρξει όσο δυνατόν μεγαλύτερη διάχυση της περιβαλλοντικής πληροφόρησης στους πολίτες, πληρόφόρηση που το Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης σταθερά και τεκμηριωμένα παρέχει.

 

 

Η Κοινωνική Οικονομία ως πυλώνας Αειφόρου Ανάπτυξης

Το ΕΚΠΑΑ διοργανώνει ημερίδα με θέμα: “Η Κοινωνική Οικονομία ως πυλώνας Αειφόρου Ανάπτυξης:Εφαρμογές στην Ενέργεια και τα Απορρίμματα” για την ενημέρωση σχετικά με την κοινωνική οικονομία και πώς αυτή μπορεί να αποτελέσει πυλώνα ανάπτυξης και ευημερίας, εξασφαλίζοντας νέες θέσεις εργασίας, εύρωστη οικονομική δραστηριότητα και υγιή επιχειρηματικότητα.

Πρότυπη δάσωση σε αστικό ή περιαστικό χώρο και εκτίμηση της δέσμευσης διοξειδίου του άνθρακα

Το έργο έχει αντικείμενο την εγκατάσταση μιας πρότυπης δάσωσης
καθώς και πιστοποίησης των δεσμεύσεων διοξειδίου του άνθρακα που παράγονται από
την εγκατάσταση και αύξηση των δέντρων. Ειδικότερα, σκοπός του έργου είναι η
μελέτη, εκτίμηση και εγκατάσταση μιας πρότυπης δάσωσης η οποία δρα προσθετικά.

Το έργο περιλαμβάνει τη δάσωση έκτασης έως 0,7 έως 1 ha με ιθαγενή
δασοπονικά είδη σε έκταση κοντά ή μέσα στον αστικό ιστό (συμπεριλαμβάνεται η
μελέτη και το έργο) καθώς και την εκτίμηση των δεσμεύσεων άνθρακα από την
έκταση για τα επόμενα 30 τουλάχιστον χρόνια σύμφωνα και με τα απαιτούμενα στην
Ελληνική Νομοθεσία ή στον Ευρωπαϊκό Κανονισμό για το LULUCF και το IPCC (θα
συμπεριλαμβάνεται στη μελέτη δάσωσης).

Διάρκεια:

Δεκέμβριος 2017 – Δεκέμβριος 2018

Τελική Έκθεση Αναφοράς

Πρότυπη Δάσωση στην περιοχή της Κοζάνης

 

Δημιουργία οδηγού χρηματοδότησης, εκτέλεσης και πιστοποίησης έργων δάσωσης για τη δέσμευση διοξειδίου του άνθρακα

Το έργο έχει αντικείμενο τη δημιουργία ενός οδηγού για τη χρηματοδότηση, εκτέλεση και πιστοποίηση έργων δάσωσης για τη δέσμευση διοξειδίου του άνθρακα. Έμφαση δίνεται στη δημιουργία οδηγιών πιστοποίησης των δεσμεύσεων διοξειδίου του άνθρακα, καθώς και λοιπών οικοσυστημικών και κοινωνικοοικονομικών υπηρεσιών που παράγονται από τα έργα αυτά. Σημαντικό κομμάτι του έργου αποτελεί η αξιολόγηση της ανάγκης δημιουργίας κανονιστικής διάταξης για την πιστοποίηση έργων δάσωσης για τη δέσμευση διοξειδίου του άνθρακα, εφόσον κάτι τέτοιο δεν καλύπτεται από διαθέσιμα πρωτόκολλα.

Διάρκεια:

Δεκέμβριος 2017 – Ιούνιος 2019

2017 Οδηγός Δάδωσης 1ο Παραδοτέο

2018 Οδηγός Δάδωσης 2ο Παραδοτέο

2018 Οδηγός Δάσωσης 3ο Παραδοτέο

2020 Οδηγός Δάσωσης 5ο Παραδοτέο

 

Δημιουργία οδηγού χρηματοδότησης, εκτέλεσης και πιστοποίησης έργων δάσωσης για τη δέσμευση διοξειδίου του άνθρακα

Μέτρηση Εκπομπών Αερίων του Θερμοκηπίου και αξιολόγηση ποιοτικής κατάστασης υδάτων σε φυσικές και τεχνητές λίμνες της Δυτικής Μακεδονίας

Αντικείμενο του έργου ήταν η πραγματοποίηση μετρήσεων των εκπομπών αέριων του θερμοκηπίου (greenhouse gases – GHGs) και των ποιοτικών χαρακτηριστικών των υδάτων (και στο νερό τροφοδοσίας τους), σε τουλάχιστον δύο τεχνητές (Πολυφύτος και Ιλαρίωνας) και μία φυσική (Ζάζαρη) λίμνη της Δυτικής Μακεδονίας.

Διάρκεια:

Δεκέμβριος 2017 – Ιούνιος 2019

2019_1175_14-05-2019_ΛΙΜΝΕΣ_ΔΜ__ΤΕΛΙΚΗ-ΕΚΘΕΣΗ_REPORT

Μέτρηση Εκπομπών Αερίων του Θερμοκηπίου και Αξιολόγηση ποιοτικής κατάστασης υδάτων σε φυσικές και τεχνητές λίμνες της Δυτικής Μακεδονίας

«Χρηματοδότηση ανάπτυξης εφαρμογής πληροφορικής για την αυτοματοποιημένη επεξεργασία και παρουσίαση στον πολίτη των μετρήσεων ποιότητας των υδάτων κολύμβησης»

Το έργο αφορά στην ανάπτυξη εφαρμογών λογισμικού και βάσης δεδομένων για την αποτελεσματική παρακολούθηση της υλοποίησης των στόχων και προβλέψεων των Κανονισμών και της Εθνικής νομοθεσίας.

Πραγματοποιήθηκε ύστερα από σχετικό αίτημα της ΕΓΥ προς το ΕΚΠΑΑ διότι το διαδραστικό σύστημα που υποστήριζε το Μητρώο Ταυτοτήτων των υδάτων κολύμβησης και είχε αναπτυχθεί παρουσίαζε σημαντικές δυσλειτουργίες που το καθιστούσαν πρακτικά ανενεργό. 

Διάρκεια:

Δεκέμβριος 2017 – Ιούνιος 2018

Scroll to Top