Σύμφωνα με το ΦΕΚ 832/ΥΟΔΔ/05-10-2021, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΦΥΠΕΚΑ είναι:

Μαρία Παπαδοπούλου

Πρόεδρος

Κ Τριάντης

Κωνσταντίνος Τριάντης

Διευθύνων Σύμβουλος

Η Δρ. Μαρία Π. Παπαδοπούλου είναι Καθηγήτρια στη Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείο, καθώς και Αναπληρώτρια Κοσμήτορας του ίδιου ιδρύματος. Διευθύνει το Εργαστήριο Φυσικής Γεωγραφίας και Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. Είναι μέλος της Ειδικής Επιστημονικής Επιτροπής για την Αντιμετώπισης της Κλιματικής Αλλαγής και του Εθνικού Συμβουλίου Υδάτων. Αποφοίτησε από το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών και είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος στην Αστική και Περιβαλλοντική Μηχανική από το Πανεπιστήμιο του Vermont των ΗΠΑ.

Ο Δρ. Κώστας Τριάντης είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στο τμήμα Βιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Η έρευνα του εμπίπτει στα πεδία της Οικολογίας, της Βιογεωγραφίας, της Βιολογίας της Διατήρησης και της Διαχείρισης και Προστασίας της Βιοποικιλότητας. Αποφοίτησε από το Τμήμα Βιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης και είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος από το ίδιο ίδρυμα. Εργάστηκε ως μεταδιδάκτορας στα Πανεπιστήμια Αζορών και Οξφόρδης. Είναι εκλεγμένος μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Διεθνούς Ένωσης Βιογεωγραφίας και πρόσφατα εξελέγη μέλος της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Επιστημών (Academia Europaea).

Προσωπική ιστοσελίδα: https://kostastriantis.wordpress.com/

Κωνσταντίνος Δημόπουλος Μέλος
Ευάγγελος Γκουντούφας Μέλος
Παναγιώτης Δημόπουλος Μέλος
Δημήτριος Σμυρνής Μέλος
Αλεξάνδρα - Σοφία Τόγια Μέλος
Ελευθερία Κλώντζα Μέλος
Βασιλική Κυριακίδη Μέλος
Scroll to Top