Ο ΟΦΥΠΕΚΑ σε συνεργασία με άλλους φορείς συμμετέχει στην υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων περιβαλλοντικής φύσεως:


Διαχείριση ΑποβλήτωνΕυρωπαϊκά έργα


LIFE-IP CEI Greece: LIFE-IP Circular economy implementation in Greece

Διαχείριση Αποβλήτων Ευρωπαϊκά έργα

Το έργο “Circular economy implementation in Greece”  – LIFE-IP CEI Greece συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο θα ξεκινήσει εντός του …


Περισσότερα


Ευρωπαϊκά έργαΦύση-Βιοποικιλότητα


Interreg Europe -INVALIS: Protecting European Biodiversity from Invasive Alien Species (PGI05271 INVALIS)

Ευρωπαϊκά έργα Φύση-Βιοποικιλότητα

Το έργο “Protecting European Biodiversity from Invasive Alien Species” (Προστασία της Eυρωπαϊκής Bιοποικιλότητας από τα Xωροκατακτητικά Ξενικά Είδη) – INVALIS, συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Ευρωπαϊκής …


Περισσότερα


Ευρωπαϊκά έργαΚλιματική αλλαγή


LIFE-IP ADAPTInGR: Climate Change Adaptation Observatory: Monitoring, supporting and driving adaptation policy implementation in Greece (LIFE17 IPC/GR/000006)

Ευρωπαϊκά έργα Κλιματική αλλαγή

Το έργο “Boosting the implementation of adaptation policy across Greece”(Ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα) – LIFE-IP ADAPTInGR συγχρηματοδοτείται …


Περισσότερα


Ατμοσφαιρικό περιβάλλονΕυρωπαϊκά έργα


LIFE – NanoEXPLORE: Integrated approach for exposure and health effects monitoring of engineered nanomaterials in workplaces and urban areas (LIFE17 ENV/GR/000285)

Ατμοσφαιρικό περιβάλλον Ευρωπαϊκά έργα

Το έργο “Integrated approach for exposure and health effects monitoring of engineered nanomaterials in workplaces and urban areas”(Ολοκληρωμένη προσέγγιση των επιπτώσεων έκθεσης μηχανικών υλικών στην …


Περισσότερα

Scroll to Top