Έκθεση Κατάστασης Περιβάλλοντος

Ελλάδα – Η Κατάσταση του Περιβάλλοντος | 2019 Greece – State of the Environment, 2019

Η Εκθεση Κατάστασης Περιβάλλοντος 2019 περιλαμβάνει την επικαιροποίηση της ΕΚΠ 2018 με την προσθήκη 2 νέων κεφαλαίων, το ένα για τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής …

Περισσότερα
Έκθεση Κατάστασης Περιβάλλοντος

Ελλάδα – Η Κατάσταση του Περιβάλλοντος | 2018 Greece – State of the Environment, 2018

ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Συνοπτική Έκθεση Κατάστασης Περιβάλλοντος στην Ελλάδα  Concise Report of State of the Environment in Greece Πλήρης έκθεση:  Ελλάδα …

Περισσότερα
Έκθεση Κατάστασης Περιβάλλοντος

«Ελλάδα – Η Κατάσταση του Περιβάλλοντος 2008-2011», ΜΟΠΠΕΡ ΕΚΒΑΑ, Δεκέμβριος 2013

Η εκπόνηση της έκθεσης «Ελλάδα – Η Κατάσταση του Περιβάλλοντος 2008-2011», ολοκληρώθηκε το 2013, από την Μονάδα Πολιτικών Περιβάλλοντος (ΜΟΠΠΕΡ) του Εθνικού Κέντρου Περιβάλλοντος και …

Περισσότερα
Έκθεση Κατάστασης Περιβάλλοντος

Η Κατάσταση του Περιβάλλοντος για το 2008

Η έκθεση «Ελλάδα – Η Κατάσταση του Περιβάλλοντος 2008» εκδόθηκε τον Ιούλιο 2009 (ISBN 978-960- 99033-0- 1). Την ευθύνη σύνταξης της έκθεσης είχε το ΕΚΠΑΑ, …

Περισσότερα
Έκθεση Κατάστασης Περιβάλλοντος

Σχέδιο Έκθεσης Δεικτών Αειφορίας ΕΛΛΑΔΑ 2003

Η έκθεση αυτή συνιστά την πρώτη εθνική απόπειρα να συστηματοποιηθεί η καταγραφή των εξελίξεων στο περιβαλλοντικό μέτωπο με τη χρήση δεικτών, αποτελεί δε μεταξύ άλλων …

Περισσότερα
Έκθεση Κατάστασης Περιβάλλοντος

«Ελλάδα: Η Κατάσταση του Περιβάλλοντος – Μία Συνοπτική Έκθεση», ΕΚΠΑΑ, Οκτώβριος 2001

Η Έκθεση «Ελλάδα: Η Κατάσταση του Περιβάλλοντος – Μία Συνοπτική Έκθεση» εκδόθηκε τον Οκτώβριο 2001 και αποτέλεσε την πρώτη Έκθεση του ΕΚΠΑΑ (ΠΔ 325/2000) για …

Περισσότερα
Scroll to Top