Η Κατάσταση του Περιβάλλοντος για το 2008

Η έκθεση «Ελλάδα – Η Κατάσταση του Περιβάλλοντος 2008» εκδόθηκε τον Ιούλιο 2009 (ISBN 978-960- 99033-0- 1).
Την ευθύνη σύνταξης της έκθεσης είχε το ΕΚΠΑΑ, ενώ πολύτιμη ήταν και η συνδρομή στελεχών του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων. Σημαντικές πληροφορίες αντλήθηκαν από την εμπειρία άλλων Οργανισμών.
Σκοπός της έκθεσης είναι η παρουσίαση των εις βάθος στοιχείων, των πληροφοριών για την κατάσταση του περιβάλλοντος και των περιβαλλοντικών προκλήσεων, σε απλή δομή και με κατανοητό τρόπο, ώστε οι αναγνώστες να μπορούν γρήγορα να κατανοήσουν τις συνθήκες, τις πιέσεις και την ανταπόκριση από την πλευρά της Πολιτείας. Η Έκθεση εστιάζει στην αποτίμηση της κατάστασης του περιβάλλοντος και όχι στην εφαρμογή της περιβαλλοντικής πολιτικής.
Η έκθεση (2008), περιλαμβάνει τα ακόλουθα κεφάλαια – ενότητες: Κλιματική Αλλαγή, Ατμοσφαιρικό Περιβάλλον, Υδατικό Περιβάλλον, Χερσαίο Περιβάλλον, Βιοποικιλότητα, Διαχείριση Αποβλήτων, Περιβάλλον και Υγεία, Νομοθεσία, Μηχανισμοί – Διαδικασίες.

Scroll to Top