Ελλάδα – Η Κατάσταση του Περιβάλλοντος | 2019 Greece – State of the Environment, 2019

Η Εκθεση Κατάστασης Περιβάλλοντος 2019 περιλαμβάνει την επικαιροποίηση της ΕΚΠ 2018 με την προσθήκη 2 νέων κεφαλαίων, το ένα για τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην υγεία και το άλλο για τις επιπτώσεις της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην υγεία.

Από την ΕΚΠ 2018 έχουν επικαιροποιηθεί στην ΕΚΠ 2019 τα εξής κεφάλαια:

                – Κλιματική Αλλαγή και Υγεία
                – Ατμοσφαιρική Ρύπανση και Υγεία

Δεν έχει επικαιροποιηθεί το κεφάλαιο για το θόρυβο γιατί δεν υπήρχαν νεώτερα στοιχεία.

Μπορείτε να δείτε την Ενημέρωση των μελών της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Περιβάλλοντος της Βουλής για την Έκθεση Κατάστασης Περιβάλλοντος της Ελλάδας (2019) εδώ

 
Scroll to Top