«Ελλάδα: Η Κατάσταση του Περιβάλλοντος – Μία Συνοπτική Έκθεση», ΕΚΠΑΑ, Οκτώβριος 2001

Η Έκθεση «Ελλάδα: Η Κατάσταση του Περιβάλλοντος – Μία Συνοπτική Έκθεση» εκδόθηκε τον Οκτώβριο 2001 και αποτέλεσε την πρώτη Έκθεση του ΕΚΠΑΑ (ΠΔ 325/2000) για την Κατάσταση του Περιβάλλοντος στην Ελλάδα.
Με την υποστήριξη και την οικονομική αρωγή του UNEP/MAP και τη συμβολή πληθώρας επιστημόνων, το ΕΚΠΑΑ συνέταξε και κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του 2001 την πρώτη έκθεση της κατάστασης του ελληνικού περιβάλλοντος, σε μια προσπάθεια αντικειμενικής καταγραφής του σημείου εκκίνησης της χώρας προς την αειφορία.
Η Έκθεση κυκλοφόρησε στα ελληνικά και αγγλικά και χρησιμοποιήθηκε ως κείμενο αναφοράς σε σειρά διεθνών συναντήσεων και οργάνων.
Σκοπός της Συνοπτικής Έκθεσης ήταν η παρουσίαση μίας αντικειμενικής αποτίμησης της κατάστασης στην οποία βρίσκονται τα ζητήματα της περιβαλλοντικής πολιτικής στην Ελλάδα.
Η έκθεση (2001), περιλαμβάνει τα ακόλουθα κεφάλαια – ενότητες:
Το Γενικό Πλαίσιο, Προστασία της Φύσης και Έλεγχος της Ρύπανσης, Επίλογος.

Scroll to Top