Εθνική Νομοθεσία

Γενικό Πλαίσιο Κωδικοποίηση ν. 4042.2012 Νόμος πλαίσιο για τα απόβλητα N.-4736_2020-για-ΠΜΧ Νόμος πλαίσιο για τα Πλαστικά μίας Χρήσης Κωδικοποιημένος ν. 2939.2001 Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση

Περισσότερα »

Ενωσιακή νομοθεσία

Οδηγία Πλαίσιο για τα απόβλητα 2008_98_ΕΚ – κωδικοποιημένη έκδοση Οδηγία 2000_53_ΕΚ για ΟΤΚΖ- κωδικοποιημένη έκδοση Οδηγία 2006_66_ΕΚ για Ηλεκτρικές στήλες και Συσσωρευτές-κωδικοποιημένη έκδοση Οδηγία 2011_65_ΕΕ

Περισσότερα »
Scroll to Top