ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΚΠΑΑ για έργο κατασκευής πληροφοριακού κόμβου LIFE-IP AdaptInGR-Boosting the implementation of adaptation policy across Greece

Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης για τη συγκρότηση: α) της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών και β) της επιτροπής εξέτασης των ενστάσεων στο πλαίσιο διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για το έργο «Παροχή υπηρεσιών για την κατασκευή και συντήρηση του πληροφοριακού κόμβου για την προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή, στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος LIFE-IP AdaptInGR-Boosting the implementation of adaptation policy across Greece»
https://necca.gov.gr/wp-content/uploads/2020/03/ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΚΛΗΡΩΣΗΣ-ΕΚΠΑΑ-πληροφοριακός-κόμβος.pdf

Scroll to Top