Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων στην Ε.Ε. για τα «Βραβεία Natura 2000» του 2022

Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων στην Ε.Ε. για τα «Βραβεία Natura 2000» του 2022.

Τα βραβεία απονέμονται σε κορυφαία επιτεύγματα που αφορούν την προστασία της φύσης, τα οποία συνδέονται με το Ευρωπαϊκό Οικολογικό Δίκτυο Natura 2000, ενώ στόχος τους είναι να ενημερώσουν το κοινό σχετικά με το Δίκτυο.

Προθεσμία υποβολής: 30 Σεπτεμβρίου 2021.

Περισσότερες πληροφορίες: https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/awards/information-for-applicants/index_en.htm

Scroll to Top