1η Συνάντηση Β’ Φάσης στο πλαίσιο του Προγράμματος INVALIS – Interreg Europe

Στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου INTERREG EUROPE-INVALIS “Protecting European Biodiversity from Invasive Alien Species” (Προστασία της Eυρωπαϊκής Bιοποικιλότητας από τα Xωροκατακτητικά Ξενικά Είδη), με κωδικό PGI05271, πραγματοποιήθηκε στις 24 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 10:30, διαδικτυακά, η 1η Συνάντηση της Β’ Φάσης του έργου, με θέμα “Ενημέρωση και δικτύωση για τα Χωροκατακτητικά Ξενικά Είδη”.

Στη συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι δημόσιων αρχών, Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, καθώς και εκπρόσωποι της επιστημονικής κοινότητας, συλλόγων αλιέων/κυνηγών και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων.

Αναλυτικά οι ομιλητές και οι παρουσιάσεις τους εδώ:

Scroll to Top