Συμπεράσματα Συμβουλίου Οκτ. 2014

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο
Βρυξέλλες, 23 Οκτωβρίου 2014
(OR. en)
SN 79/14
ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Θέμα:
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο (23 και 24 Οκτωβρίου 2014)
Συμπεράσματα σχετικά με το πλαίσιο πολιτικής για το κλίμα και την
ενέργεια για το 2030

Scroll to Top