Δημιουργία οδηγού χρηματοδότησης, εκτέλεσης και πιστοποίησης έργων δάσωσης για τη δέσμευση διοξειδίου του άνθρακα

Το έργο έχει αντικείμενο τη δημιουργία ενός οδηγού για τη χρηματοδότηση, εκτέλεση και πιστοποίηση έργων δάσωσης για τη δέσμευση διοξειδίου του άνθρακα. Έμφαση δίνεται στη δημιουργία οδηγιών πιστοποίησης των δεσμεύσεων διοξειδίου του άνθρακα, καθώς και λοιπών οικοσυστημικών και κοινωνικοοικονομικών υπηρεσιών που παράγονται από τα έργα αυτά. Σημαντικό κομμάτι του έργου αποτελεί η αξιολόγηση της ανάγκης δημιουργίας κανονιστικής διάταξης για την πιστοποίηση έργων δάσωσης για τη δέσμευση διοξειδίου του άνθρακα, εφόσον κάτι τέτοιο δεν καλύπτεται από διαθέσιμα πρωτόκολλα.

Διάρκεια:

Δεκέμβριος 2017 – Ιούνιος 2019

2017 Οδηγός Δάδωσης 1ο Παραδοτέο

2018 Οδηγός Δάδωσης 2ο Παραδοτέο

2018 Οδηγός Δάσωσης 3ο Παραδοτέο

2020 Οδηγός Δάσωσης 5ο Παραδοτέο

 

Scroll to Top