Ενεργειακή επιθεώρηση σχολικών κτιρίων, του πιλοτικού προγράμματος Building checks with pupils και ήπιες προτάσεις βελτίωσης

Το έργο έχει αντικείμενο:

  • τη διασύνδεση εκπαιδευτικής και τεχνικής πλευράς της προστασίας του κλίματος και της εξοικονόμησης ενέργειας σε 10 σχολεία, τα οποία συμμετέχουν στο πρόγραμμα Σχολεία Ανοιχτά στην Εξοικονόμηση Ενέργειας και στην Προστασία του Περιβάλλοντος  ώστε να δοθεί η ευκαιρία στα επιλεγμένα σχολεία του προγράμματος να εργαστούν για την ενεργειακή βελτιστοποίηση των σχολικών κτιρίων τους με την υποστήριξη τεχνικών εμπειρογνωμόνων.
  • την παράδοση ανάλυσης στις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων με βάση τα δεδομένα των επιλεγμένων σχολείων και προτάσεις για βραχυπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη εφαρμογή μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας  και συνδυασμός μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας χαμηλού κόστους, συντήρησης ή επισκευής με μειωμένη διοικητική προσπάθεια μέσω της τυποποίησης και της ομαδοποίησης, η οποία μπορεί να πολλαπλασιαστεί σε άλλα σχολικά κτίρια.

Διάρκεια:

Ιούνιος 2019

2019_2410-24-10-2019_Building-check_Τεχνική-Έκθεση

Scroll to Top