Πρότυπη δάσωση σε αστικό ή περιαστικό χώρο και εκτίμηση της δέσμευσης διοξειδίου του άνθρακα

Το έργο έχει αντικείμενο την εγκατάσταση μιας πρότυπης δάσωσης
καθώς και πιστοποίησης των δεσμεύσεων διοξειδίου του άνθρακα που παράγονται από
την εγκατάσταση και αύξηση των δέντρων. Ειδικότερα, σκοπός του έργου είναι η
μελέτη, εκτίμηση και εγκατάσταση μιας πρότυπης δάσωσης η οποία δρα προσθετικά.

Το έργο περιλαμβάνει τη δάσωση έκτασης έως 0,7 έως 1 ha με ιθαγενή
δασοπονικά είδη σε έκταση κοντά ή μέσα στον αστικό ιστό (συμπεριλαμβάνεται η
μελέτη και το έργο) καθώς και την εκτίμηση των δεσμεύσεων άνθρακα από την
έκταση για τα επόμενα 30 τουλάχιστον χρόνια σύμφωνα και με τα απαιτούμενα στην
Ελληνική Νομοθεσία ή στον Ευρωπαϊκό Κανονισμό για το LULUCF και το IPCC (θα
συμπεριλαμβάνεται στη μελέτη δάσωσης).

Διάρκεια:

Δεκέμβριος 2017 – Δεκέμβριος 2018

Τελική Έκθεση Αναφοράς

Πρότυπη Δάσωση στην περιοχή της Κοζάνης

 

Scroll to Top