Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για προμήθεια σκάφους

Ο Φορέας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Δωδεκανήσου διακηρύττει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό μέσω ΕΣΗΔΗΣ (με α/α συστήματος 138532) για την επιλογή αναδόχου για την ανάθεση Σύμβασης Προμήθειας ενός (1) ταχύπλοου σκάφους ανοιχτής θαλάσσης.

Περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στους παρακάτω συνδέσμους.

Scroll to Top