Διακήρυξη διενέργειας διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία

Διακήρυξη διενέργειας διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία για την ανάδειξη αναδόχου με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών καταγραφής και αξιολόγησης για την ένταξη και τον χαρακτηρισμό των λοιπών προστατευμένων περιοχών (εκτός Natura) στις διατάξεις του ν. 4685/2020.

Scroll to Top