Προκήρυξη – πρόσκληση για την υποβολή υποψηφιοτήτων για την πλήρωση της θέσης του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Διοικητικού-Οικονομικού του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.).

Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.) ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Την πλήρωση της θέσης του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Διοικητικού-Οικονομικού
του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής με τους όρους της κάτωθι πρόσκλησης:

Scroll to Top