Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη Συμβάσης Ιδιωτικού Δικαίου ανάθεσης έργου

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίας (1) Συμβάσης ιδιωτικού δικαίου ανάθεσης έργου για την υποστήριξη του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής στο πλαίσιο του έργου «Climate resilient regions through systemic solutions and innovations» (Κωδ. 101037424 ARSINOE)

Δείτε την πρόσκληση στη Διαύγεια: https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%94%CE%98%CE%A046%CE%9C%CE%91%CE%96%CE%A4-%CE%9A%CE%920

Scroll to Top