Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση της υπηρεσίας για την εκπόνηση του έργου «Προετοιμασία φακέλου υποψηφιότητας της ευρύτερης περιοχής του όρους Ολύμπου, για ένταξη στον κατάλογο των Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς της Συνθήκης για την προστασία της Παγκόσμιας Πολιτιστικής και Φυσικής Κληρονομιάς της UNESCO»

Ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, προτίθεται να προβεί στην
ανάθεση υπηρεσίας παροχής συμβουλών για την εκπόνηση του έργου «Προετοιμασία φακέλου
υποψηφιότητας της ευρύτερης περιοχής του όρους Ολύμπου, για ένταξη στον κατάλογο των
Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς της Συνθήκης για την προστασία της Παγκόσμιας
Πολιτιστικής και Φυσικής Κληρονομιάς της UNESCO».

Scroll to Top