Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάθεση υπηρεσιών υποστήριξης του έργου του Τμήματος Κλιματικής Αλλαγής του ΥΠΕΝ σε θέματα ελεγχόμενων ουσιών και διαχείρισης σχετικών πληροφοριακών συστημάτων (F-Gases & ΟDS)

Ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, προτίθεται να προβεί στην ανάθεση υπηρεσιών υποστήριξης του Τμήματος Κλιματικής Αλλαγής του ΥΠΕΝ σε θέματα ελεγχόμενων ουσιών και διαχείρισης σχετικών πληροφοριακών συστημάτων (F-Gases & ΟDS.

Ο προϋπολογισμός  ανέρχεται στο ποσό των δεκαέξι χιλιάδων ευρώ (16.000,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Η προσφορά υποβάλλεται μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο στο Πρωτόκολλο του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. (Λ. Μεσογείων 203-207, 2ος όροφος) έως τις 31 Μαρτίου 2021 , ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00

Διευκρινίζεται ότι λόγω της έκτακτης κατάστασης που έχει προκληθεί από τη διασπορά του κορωνοϊού επιτρέπεται και η ηλεκτρονική υποβολή των προσφορών στην ηλεκτρονική διεύθυνση info-ofypeka@prv.ypeka.gr.

Scroll to Top