Η ενέργεια για ζωή ταξιδεύει 2016-2017

Η «Ενέργεια για Ζωή Ταξιδεύει» είναι ένα πρόγραμμα περιβαλλοντικής επιμόρφωσης που ρίχνει άγκυρα σε απομακρυσμένους προορισμούς, σπέρνοντας ιδέες, σκέψεις και γνώσεις οικολογικού περιεχομένου στους μαθητές, αλλά και στους κατοίκους των νησιών που επισκέπτεται.

 Στόχος του προγράμματος είναι η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση των τοπικών κοινωνιών στη θεωρία αλλά και στην πράξη για ζητήματα σχετικά με το σεβασμό και τη διατήρηση της περιβαλλοντικής μας κληρονομιάς, της αειφόρου ανάπτυξης και των μεθόδων διαχείρισης της ενέργειας και των φυσικών μας πόρων.

Το πρόγραμμα υλοποιείται από την αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία «Άγονη Γραμμή Γόνιμη» με χορηγία του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, έχει την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και πραγματοποιείται μέσα στο διάστημα Οκτώβριος – Μάιος .

Για τη σχολική χρονιά 2016-2017 το επίκεντρο είναι η θάλασσα, ως υψηλής αξίας περιβαλλοντικό αλλά και πολιτισμικό στοιχείο της χώρας μας. Οι Ελληνικές θάλασσες φιλοξενούν πλήθος θαλάσσιων θηλαστικών και ψαριών, μερικά από τα οποία αποτελούν και προστατευόμενα είδη, όπως η φώκια Monachus monachus, η θαλάσσια χελώνα Caretta caretta, τα δελφίνια ρινοδέλφινο, ζωνοδέλφινο, σταχτοδέλφινο, το κοινό δελφίνι, κ.α.

Επιπλέον, ως άρρηκτο πολιτιστικό στοιχείο, η θάλασσα ενώνει την ζωή των κατοίκων της χώρας, από τους Οθωνούς έως το Καστελλόριζο, αλλά και γεωγραφικά την Ελλάδα με τις γείτονες χώρες και τις τρεις Ηπείρους: Ευρώπη, Ασία και Αφρική.

Για τους παραπάνω λόγους είναι απαραίτητη η ευαισθητοποίηση των μικρών μαθητών γύρω από την προστασία της θάλασσας ως ζωοποιό στοιχείο, η ενημέρωσή τους σχετικά με τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν τα θαλάσσια είδη αλλά και τους τρόπους που μπορεί να επιτευχθεί η αειφόρος ανάπτυξη των πόρων που παρέχει στην τοπική κοινωνία και την ανθρωπότητα.

Για την πραγματοποίηση του προγράμματος συμβάλλουν και συνεργάζονται ΜΚΟ, Πανεπιστημιακά ιδρύματα, καθηγητές και θεσμοί που έχουν ενδιαφέρον ή αντικείμενο το περιβάλλον.

Επισκεφτείτε τον ιστοχώρο:
http://energyforlife.gr/2017/el/

Scroll to Top