Ολοκληρώθηκαν οι Ημέρες Ενημέρωσης Ευρωπαϊκού Προγράμματος INVALIS με Εκπροσώπους της Επιστημονικής Κοινότητας

Στο πλαίσιο της Ημέρας Ενημέρωσης (InfoDay) του Ευρωπαϊκού Προγράμματος INVALIS το οποίο αφορά στην Προστασία της Ευρωπαϊκής Βιοποικιλότητας από τα Χωροκατακτητικά Ξενικά Είδη ο Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α., επικεφαλής εταίρος του Έργου, διοργάνωσε και πραγματοποίησε μια σειρά διαδικτυακών συναντήσεων με εκπροσώπους της Ελληνικής επιστημονικής κοινότητας, με στόχο την ενημέρωση των νέων επιστημόνων σχετικά με το περιεχόμενο και τους σκοπούς του INVALIS, του Προγράμματος που ενώνει επτά εταίρους από επτά χώρες (Ελλάδα, Ιταλία, Γαλλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Ρουμανία και Λετονία), συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Interreg Europe της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2023.  

Συγκεκριμένα, το τελευταίο εξάμηνο πραγματοποιήθηκαν τέσσερις (4) διαδικτυακές Ημέρες Ενημέρωσης με ευρεία συμμετοχή Τμημάτων Προπτυχιακών ή/και Μεταπτυχιακών Φοιτητών και Φοιτητριών και των υπεύθυνων Καθηγητών/τριών τους, από τα εξής Πανεπιστήμια:  

α) Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Καθηγήτρια, κ. Μαργαρίτα Αριανούτσου – Φαραγγιτάκη),  

β) Πανεπιστήμιο Αιγαίου (Καθηγητής, κ. Στέλιος Κατσανεβάκης),  

γ) Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Αν. Καθηγητής, κ. Γεώργιος Ευθυμίου), και  

δ) Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (Διδάσκων, κ. Πέτρος Βαρελίδης).  

Η συνολική πορεία του Προγράμματος INVALIS, το εθνικό και ενωσιακό θεσμικό πλαίσιο που υπάρχει ή πρέπει να δημιουργηθεί  για τα Χωροκατακτητικά Ξενικά Είδη, οι συγκρούσεις συμφερόντων, οι καλές πρακτικές, η χάραξη και εφαρμογή των κατάλληλων περιβαλλοντικών πολιτικών και η απαραίτητη συμβολή της επιστημονικής κοινότητας σε αυτό, μονοπώλησαν το ενδιαφέρον των νέων επιστημόνων, οι καίριες τοποθετήσεις των οποίων συνέβαλαν στη διεξαγωγή ενός ζωηρού και εξαιρετικά ουσιαστικού διαλόγου.  

Εκ μέρους του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α., οι υπεύθυνοι Διαχείρισης του Προγράμματος INVALIS, κ. Δήμητρα Πέτζα (Συντονίστρια), κ. Ορφέας Ρούσος (Υπεύθυνος Διαχείρισης) και κ. Χριστίνα Καπετανοπούλου (Υπεύθυνη Επικοινωνιακής Διαχείρισης) ανέλυσαν τον βασικό στόχο του Προγράμματος που είναι να βελτιώσει την εφαρμογή των εργαλείων πολιτικής για τις συμμετέχουσες περιφέρειες, προωθώντας την ενσωμάτωση νέων μέτρων και παρεμβάσεων για τον έγκαιρο εντοπισμό, τον έλεγχο και τη διαχείριση των Χωροκατακτητικών Ξενικών Ειδών.  Επίσης, ενημέρωσαν για τις δράσεις ανταλλαγής εμπειριών, επικοινωνίας και διάδοσης πληροφοριών, καθώς και τις δράσεις τεχνικοοικονομικής διαχείρισης του Έργου και τέλος,  ευχαρίστησαν θερμά τους εκπροσώπους της επιστημονικής κοινότητας για την αποδοχή, τη συμμετοχή και τη συνεργασία τους στις Ημέρες Ενημέρωσης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος INVALIS. 

Scroll to Top