Ημερίδες

6η Περιφερειακή Συνάντηση στο πλαίσιο του Προγράμματος INVALIS – Interreg Europe

Στο πλαίσιο της υλοποίησης της δράσης Α2.1 “Regional Stakeholders” του έργου INTERREG EUROPE-INVALIS “Protecting European Biodiversity from Invasive Alien Species” (Προστασία της Eυρωπαϊκής Bιοποικιλότητας από τα Xωροκατακτητικά Ξενικά Είδη), με κωδικό PGI05271, πραγματοποιήθηκε στις 2 Ιουνίου 2021 και ώρα 10:30, διαδικτυακά, η 6η Περιφερειακή Συνάντηση, με θέμα “Αποτελέσματα INVALIS και Διαχείριση Χωροκατακτητικών Ξενικών Ειδών στην Ελλάδα”.

Στη συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι δημόσιων αρχών, Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, καθώς και εκπρόσωποι της επιστημονικής κοινότητας και των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων.

Αναλυτικά οι ομιλητές και οι παρουσιάσεις τους εδώ:

Ολοκληρώθηκαν οι Ημέρες Ενημέρωσης Ευρωπαϊκού Προγράμματος INVALIS με Εκπροσώπους της Επιστημονικής Κοινότητας

Στο πλαίσιο της Ημέρας Ενημέρωσης (InfoDay) του Ευρωπαϊκού Προγράμματος INVALIS το οποίο αφορά στην Προστασία της Ευρωπαϊκής Βιοποικιλότητας από τα Χωροκατακτητικά Ξενικά Είδη ο Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α., επικεφαλής εταίρος του Έργου, διοργάνωσε και πραγματοποίησε μια σειρά διαδικτυακών συναντήσεων με εκπροσώπους της Ελληνικής επιστημονικής κοινότητας, με στόχο την ενημέρωση των νέων επιστημόνων σχετικά με το περιεχόμενο και τους σκοπούς του INVALIS, του Προγράμματος που ενώνει επτά εταίρους από επτά χώρες (Ελλάδα, Ιταλία, Γαλλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Ρουμανία και Λετονία), συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Interreg Europe της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2023.  

Συγκεκριμένα, το τελευταίο εξάμηνο πραγματοποιήθηκαν τέσσερις (4) διαδικτυακές Ημέρες Ενημέρωσης με ευρεία συμμετοχή Τμημάτων Προπτυχιακών ή/και Μεταπτυχιακών Φοιτητών και Φοιτητριών και των υπεύθυνων Καθηγητών/τριών τους, από τα εξής Πανεπιστήμια:  

α) Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Καθηγήτρια, κ. Μαργαρίτα Αριανούτσου – Φαραγγιτάκη),  

β) Πανεπιστήμιο Αιγαίου (Καθηγητής, κ. Στέλιος Κατσανεβάκης),  

γ) Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Αν. Καθηγητής, κ. Γεώργιος Ευθυμίου), και  

δ) Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (Διδάσκων, κ. Πέτρος Βαρελίδης).  

Η συνολική πορεία του Προγράμματος INVALIS, το εθνικό και ενωσιακό θεσμικό πλαίσιο που υπάρχει ή πρέπει να δημιουργηθεί  για τα Χωροκατακτητικά Ξενικά Είδη, οι συγκρούσεις συμφερόντων, οι καλές πρακτικές, η χάραξη και εφαρμογή των κατάλληλων περιβαλλοντικών πολιτικών και η απαραίτητη συμβολή της επιστημονικής κοινότητας σε αυτό, μονοπώλησαν το ενδιαφέρον των νέων επιστημόνων, οι καίριες τοποθετήσεις των οποίων συνέβαλαν στη διεξαγωγή ενός ζωηρού και εξαιρετικά ουσιαστικού διαλόγου.  

Εκ μέρους του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α., οι υπεύθυνοι Διαχείρισης του Προγράμματος INVALIS, κ. Δήμητρα Πέτζα (Συντονίστρια), κ. Ορφέας Ρούσος (Υπεύθυνος Διαχείρισης) και κ. Χριστίνα Καπετανοπούλου (Υπεύθυνη Επικοινωνιακής Διαχείρισης) ανέλυσαν τον βασικό στόχο του Προγράμματος που είναι να βελτιώσει την εφαρμογή των εργαλείων πολιτικής για τις συμμετέχουσες περιφέρειες, προωθώντας την ενσωμάτωση νέων μέτρων και παρεμβάσεων για τον έγκαιρο εντοπισμό, τον έλεγχο και τη διαχείριση των Χωροκατακτητικών Ξενικών Ειδών.  Επίσης, ενημέρωσαν για τις δράσεις ανταλλαγής εμπειριών, επικοινωνίας και διάδοσης πληροφοριών, καθώς και τις δράσεις τεχνικοοικονομικής διαχείρισης του Έργου και τέλος,  ευχαρίστησαν θερμά τους εκπροσώπους της επιστημονικής κοινότητας για την αποδοχή, τη συμμετοχή και τη συνεργασία τους στις Ημέρες Ενημέρωσης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος INVALIS. 

InfoDay Προγράμματος INVALIS με εκπροσώπους του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Στο πλαίσιο της Ημέρας Ενημέρωσης (InfoDay) για το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής  Ένωσης που αφορά στα Χωροκατακτητικά Ξενικά Είδη (ΧΞΕ): Interreg Europe – INVALIS: Protecting European Biodiversity from Invasive Alien Species (INVALIS), διοργανώθηκε και πραγματοποιήθηκε στις 05 Απριλίου 2021 διαδικτυακή εκδήλωση με ομάδα προπτυχιακών φοιτητών/τριών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, υπό την επίβλεψη του Αν. Καθηγητή, Γ. Ευθυμίου.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης οι υπεύθυνοι διαχείρισης του έργου INVALIS, Ορφέας Ρούσος και Χριστίνα Καπετανοπούλου, αφού πληροφόρησαν τους φοιτητές και τις φοιτήτριες για τον σκοπό, τα χαρακτηριστικά και την πορεία του έργου, επεκτάθηκαν και σε ειδικότερα θέματα όπως είναι το εθνικό και ενωσιακό θεσμικό πλαίσιο για τα Χωροκατακτητικά Ξενικά Είδη, οι συγκρούσεις συμφερόντων, οι καλές πρακτικές, η χάραξη και εφαρμογή των κατάλληλων περιβαλλοντικών πολιτικών και η απαραίτητη συμβολή της επιστημονικής κοινότητας σε αυτό, κ.λπ.

Ο εξαιρετικά ενδιαφέρων διάλογος που ακολούθησε, καθώς και οι καίριες τοποθετήσεις των φοιτητών και των φοιτητριών του τμήματος, ολοκλήρωσαν με τον καλύτερο τρόπο την εκδήλωση.

Σημειώνεται ότι πρόκειται για τη δεύτερη κατά σειρά διαδικτυακή συνάντηση που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Ημέρας Ενημέρωσης (InfoDay) του προγράμματος INVALIS. Έχει προηγηθεί η εκδήλωση με εκπροσώπους του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Εφαρμοσμένες Πολιτικές και Τεχνικές Προστασίας του Περιβάλλοντος», του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, τον περασμένο Δεκέμβριο, υπό την επίβλεψη του Διευθυντή ΠΜΣ, Γ. Βαρελίδη, και του Διδάσκοντα, Π. Βαρελίδη, ενώ έχουν ήδη προγραμματιστεί αντίστοιχες διαδικτυακές εκδηλώσεις με το Τμήμα Βιολογίας ΕΚΠΑ (Καθηγήτρια, Μαργαρίτα Αριανούτσου – Φαραγγιτάκη) και το Τμήμα Ωκεανογραφίας και Θαλάσσιων Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου (Καθηγητής, Στέλιος Κατσανεβάκης).

Εκ μέρους του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. ευχαριστούμε θερμά την επιστημονική κοινότητα για την άμεση ανταπόκριση και την αμέριστη βοήθεια.

Οι διαχειριστές του έργου INVALIS

5η Περιφερειακή Συνάντηση στα πλαίσια του Προγράμματος INVALIS – Interreg Europe

Στο πλαίσιο της υλοποίησης της δράσης Α2.1 “Regional Stakeholders” του έργου INTERREG EUROPE-INVALIS “Protecting European Biodiversity from Invasive Alien Species” (Προστασία της Eυρωπαϊκής Bιοποικιλότητας από τα Xωροκατακτητικά Ξενικά Είδη), με κωδικό PGI05271, πραγματοποιήθηκε στις 31 Μαρτίου 2021 και ώρα 10:30, διαδικτυακά, η 5η Περιφερειακή Συνάντηση, με θέμα την “Εφαρμογή των ενωσιακών οδηγιών σχετικά με τα Χωροκατακτητικά Ξενικά Είδη”.

Στη συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι δημόσιων αρχών, Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, καθώς και εκπρόσωποι της επιστημονικής κοινότητας και των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων.

Αναλυτικά οι ομιλητές και οι παρουσιάσεις τους εδώ:

Ιόλη Χριστοπούλου, The Green Tank

Ορφέας Ρούσος, ΟΦΥΠΕΚΑ

Χαρίλαος Νικοκάβουρας, ΥΠΕΝ/ΔΔΦΠΒ

INVALIS_5Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ_ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ” 

 

 

4η Περιφερειακή Συνάντηση στα πλαίσια του Προγράμματος INVALIS – Interreg Europe

Στο πλαίσιο της υλοποίησης της δράσης Α2.1 “Regional Stakeholders” του έργου INTERREG EUROPE-INVALIS “Protecting European Biodiversity from Invasive Alien Species” (Προστασία της Eυρωπαϊκής Bιοποικιλότητας από τα Xωροκατακτητικά Ξενικά Είδη), με κωδικό PGI05271, πραγματοποιήθηκε στις 5 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 11:00, διαδικτυακά, η 4η Περιφερειακή Συνάντηση, με θέμα την “Αξιολόγηση της τρωτότητας περιοχών και οικοσυστημάτων στα Χωροκατακτητικά Ξενικά Είδη”.

Στη συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι δημόσιων αρχών, Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, καθώς και εκπρόσωποι της επιστημονικής κοινότητας και των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων.

Αναλυτικά οι ομιλητές και οι παρουσιάσεις τους εδώ:

Καθ. Μαργαρίτα Αριανούτσου, ΕΚΠΑ

Καθ. Στέλιος Κατσανεβάκης, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Καθ. Παναγιώτης Δημόπουλος, Πανεπιστήμιο Πατρών

Δρ. Χρυσούλα Γκουμπίλη, ΙΝΑΛΕ

Αν. Καθ. Γεώργιος Ευθυμίου, ΓΠΑ

Ορφέας Ρούσος, ΟΦΥΠΕΚΑ

INVALIS_4Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ_ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

 

3η Περιφερειακή Συνάντηση στα πλαίσια του Προγράμματος INVALIS – Interreg Europe

Στο πλαίσιο της υλοποίησης της δράσης Α2.1 “Regional Stakeholders” του έργου INTERREG EUROPE-INVALIS “Protecting European Biodiversity from Invasive Alien Species” (Προστασία της Eυρωπαϊκής Bιοποικιλότητας από τα Xωροκατακτητικά Ξενικά Είδη), με κωδικό PGI05271, πραγματοποιήθηκε στις 25 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 11:00, διαδικτυακά, η 3η Περιφερειακή Συνάντηση, με θέμα την “Αντιμετώπιση συγκρούσεων συμφερόντων στη διαχείριση των χωροκατακτητικών ξενικών ειδών”.

Στη συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι δημόσιων αρχών, Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, καθώς και εκπρόσωποι της επιστημονικής κοινότητας και των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων.

Αναλυτικά οι συμμετέχοντες και οι παρουσιάσεις τους εδώ: 

Ορφέας Ρούσος, Ο.Φ.Υ.Π.Ε.Κ.Α.

Δούμπας Νίκος, iSea

Δρ. Χάρης Δημητριάδης, Ε.Θ.Π.Ζ.

Παναγιώτης Νίτας,Φορέας Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας Ιωαννίνων

Μιχαλάκης Δημήτριος,Φορέας Διαχείρισης Κα. Μα. Κε. Βε. Δε. Πη.

Δρ. Αντώνιος Μιχαηλάκης, Μ.Φ.Ι., Life Conops

INVALIS_3Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ_ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

 

 

Δημόσια διαβούλευση του Προγράμματος INVALIS-Interreg Europe: Εκδήλωση δημόσιου διαλόγου

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης του έργου INVALIS με την εκδήλωση δημόσιου διαλόγου

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης του έργου INVALIS –  Προστασία της Eυρωπαϊκής Bιοποικιλότητας από τα Xωροκατακτητικά Ξενικά Είδη (INTERREG EUROPE) με την εκδήλωση δημόσιου διαλόγου η οποία πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 22/10 και ώρα 10:30, διαδικτυακά, με τη συμμετοχή εκπροσώπων της επιστημονικής κοινότητας, δημόσιων αρχών και φορέων, ΜΚΟ και πολιτών.

 

Σκοπός της εκδήλωσης ήταν η συζήτηση θεμάτων που αφορούν στη διαχείριση των Χωροκατακτητικών Ξενικών Ειδών και απαιτούν ευρεία συναίνεση όλων των εμπλεκομένων. Σημειώνεται  ότι τα συμπεράσματα της εκδήλωσης δημόσιου διαλόγου σε συνδυασμό με τα αντίστοιχα συμπεράσματα των έως σήμερα ολοκληρωμένων δραστηριοτήτων του έργου INVALIS θα ορίσουν το περιεχόμενο των επικείμενων Σχεδίων Δράσης του έργου και θα συμβάλλουν στη μέγιστη δυνατή συναίνεση ως προς την εφαρμογή τους.

Στην εκδήλωση δημόσιου διαλόγου συμμετείχαν με τις παρουσιάσεις τους,  κατά σειρά ομιλίας:

Ο Νικ. Κρίγκας, Εντεταλμένος Ερευνητής, Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων, ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, με θέμα παρουσίασης την εισβολή του Solanum elaeagnifolium στην Ελλάδα: από ζιζάνιο πόλεων, σε αγρούς και περιοχές NATURA 2000.

Ο Παν. Δημόπουλος, Καθηγητής Βοτανικής – Οικολογίας, Τμήμα Βιολογίας Πανεπιστημίου Πατρών και μέλος ΔΣ ΟΦΥΠΕΚΑ, με θέμα παρουσίασης τον Οδηγό και τη δικτυακή πλατφόρμα για τα ξενικά φυτά στην Ελλάδα και στις προστατευόμενες περιοχές.

Ο Δημ. Μπακαλούδης, Αν. Καθηγητής Διαχείρισης Άγριας Πανίδας, Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος ΑΠΘ, με θέμα παρουσίασης το έργο LIFE ATIAS και την αντιμετώπιση της απειλής των εισβλητικών/ξένων ειδών στη Βόρεια Ελλάδα, μέσω της ανάπτυξης συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης και πληροφοριών για θηλαστικά.

Η Ιόλη Χριστοπούλου, Διευθύντρια Πολιτικής, The Green Tank, με θέμα παρουσίασης προτάσεις και μέτρα για μία αποτελεσματική πολιτική αντιμετώπισης των Χωροκατακτητικών Ξενικών Ειδών.

Η Μαργαρίτα Αριανούτσου – Φαραγγιτάκη, Καθηγήτρια Οικολογίας, Τομέας Οικολογίας – Ταξινομικής, Τμήμα Βιολογίας ΕΚΠΑ, με θέμα παρουσίασης την  πρόβλεψη εισόδου πιθανών μελλοντικών ειδών δυνητικών εισβολέων και την εκτίμηση επικινδυνότητας ειδών που αποτελούν δύο κρίσιμα βήματα στη σύνταξη ενός εθνικού καταλόγου εισβλητικών ειδών.

Εκ μέρους του ΟΦΥΠΕΚΑ συμμετείχαν ο Πέτρος Βαρελίδης, Εκτελών χρέη Διευθυντή Οικονομικού- Διοικητικού, ο οποίος απυήθυνε σύντομο χαιρετισμό,  ο Ορφέας Ρούσος, Υπεύθυνος Διαχείρισης του INVALIS, o οποίος παρουσίασε την πρόοδο και τα έως σήμερα αποτελέσματα του έργου και η Χριστίνα Καπετανοπούλου, Υπεύθυνη Επικοινωνίας του έργου INVALIS, η οποία συντόνισε την εκδήλωση.

 

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με εποικοδομητική συζήτηση μεταξύ όλων των συμμετεχόντων, καθώς και με τις παρεμβάσεις – παρατηρήσεις εκπροσώπων φορέων, δημόσιων αρχών και πολιτών στο κρίσιμο ζήτημα της διαχείρισης και αντιμετώπισης των εισβλητικών ξενικών ειδών στη χώρα μας. 

2η Περιφερειακή Συνάντηση στα πλαίσια του Προγράμματος INVALIS – Interreg Europe

Στα πλαίσια του INTERREG EUROPE INVALIS με κωδικό PGI05271, τίτλο “Protecting European Biodiversity from Invasive Alien Species” και για την υλοποίηση στης δράσης Αction 2.1 με τίτλο “Organisation And Development Of Regional Meetings (RM) With Key Regional Stakeholders (KS), πραγματοποιήθηκε η 2η Περιφερειακή Συνάντηση, στην Αθήνα στο χώρο όπου στεγάζονται τα γραφεία του Εθνικού Κέντρου Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης, στην Έπαυλη Καζούλη (Κηφισίας 241) στις 16 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 10:00 π.μ.

 

1η Περιφερειακή Συνάντηση στα πλαίσια του Προγράμματος INVALIS – Interreg Europe

Στα πλαίσια του INTERREG EUROPE INVALIS με κωδικό PGI05271, τίτλο “Protecting European Biodiversity from Invasive Alien Species” και για την υλοποίηση στης δράσης Αction 2.1 με τίτλο “Organisation And Development Of Regional Meetings (RM) With Key Regional Stakeholders (KS), πραγματοποιήθηκε η 1η Περιφερειακή Συνάντηση, στην Αθήνα στο χώρο όπου στεγάζονται τα γραφεία του Εθνικού Κέντρου Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης, στην Έπαυλη Καζούλη (Κηφισίας 241) στις 29 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 10:00 π.μ.

 

 

Παρουσιάσεις Ημερίδας MAES Αθήνας

Scroll to Top