4η Περιφερειακή Συνάντηση στα πλαίσια του Προγράμματος INVALIS – Interreg Europe

Στο πλαίσιο της υλοποίησης της δράσης Α2.1 “Regional Stakeholders” του έργου INTERREG EUROPE-INVALIS “Protecting European Biodiversity from Invasive Alien Species” (Προστασία της Eυρωπαϊκής Bιοποικιλότητας από τα Xωροκατακτητικά Ξενικά Είδη), με κωδικό PGI05271, πραγματοποιήθηκε στις 5 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 11:00, διαδικτυακά, η 4η Περιφερειακή Συνάντηση, με θέμα την “Αξιολόγηση της τρωτότητας περιοχών και οικοσυστημάτων στα Χωροκατακτητικά Ξενικά Είδη”.

Στη συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι δημόσιων αρχών, Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, καθώς και εκπρόσωποι της επιστημονικής κοινότητας και των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων.

Αναλυτικά οι ομιλητές και οι παρουσιάσεις τους εδώ:

Καθ. Μαργαρίτα Αριανούτσου, ΕΚΠΑ

Καθ. Στέλιος Κατσανεβάκης, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Καθ. Παναγιώτης Δημόπουλος, Πανεπιστήμιο Πατρών

Δρ. Χρυσούλα Γκουμπίλη, ΙΝΑΛΕ

Αν. Καθ. Γεώργιος Ευθυμίου, ΓΠΑ

Ορφέας Ρούσος, ΟΦΥΠΕΚΑ

INVALIS_4Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ_ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

 

Scroll to Top