5η Περιφερειακή Συνάντηση στα πλαίσια του Προγράμματος INVALIS – Interreg Europe

Στο πλαίσιο της υλοποίησης της δράσης Α2.1 “Regional Stakeholders” του έργου INTERREG EUROPE-INVALIS “Protecting European Biodiversity from Invasive Alien Species” (Προστασία της Eυρωπαϊκής Bιοποικιλότητας από τα Xωροκατακτητικά Ξενικά Είδη), με κωδικό PGI05271, πραγματοποιήθηκε στις 31 Μαρτίου 2021 και ώρα 10:30, διαδικτυακά, η 5η Περιφερειακή Συνάντηση, με θέμα την “Εφαρμογή των ενωσιακών οδηγιών σχετικά με τα Χωροκατακτητικά Ξενικά Είδη”.

Στη συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι δημόσιων αρχών, Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, καθώς και εκπρόσωποι της επιστημονικής κοινότητας και των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων.

Αναλυτικά οι ομιλητές και οι παρουσιάσεις τους εδώ:

Ιόλη Χριστοπούλου, The Green Tank

Ορφέας Ρούσος, ΟΦΥΠΕΚΑ

Χαρίλαος Νικοκάβουρας, ΥΠΕΝ/ΔΔΦΠΒ

INVALIS_5Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ_ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ” 

 

 

Scroll to Top