Δημόσια διαβούλευση του Προγράμματος INVALIS-Interreg Europe: Εκδήλωση δημόσιου διαλόγου

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης του έργου INVALIS με την εκδήλωση δημόσιου διαλόγου

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης του έργου INVALIS –  Προστασία της Eυρωπαϊκής Bιοποικιλότητας από τα Xωροκατακτητικά Ξενικά Είδη (INTERREG EUROPE) με την εκδήλωση δημόσιου διαλόγου η οποία πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 22/10 και ώρα 10:30, διαδικτυακά, με τη συμμετοχή εκπροσώπων της επιστημονικής κοινότητας, δημόσιων αρχών και φορέων, ΜΚΟ και πολιτών.

 

Σκοπός της εκδήλωσης ήταν η συζήτηση θεμάτων που αφορούν στη διαχείριση των Χωροκατακτητικών Ξενικών Ειδών και απαιτούν ευρεία συναίνεση όλων των εμπλεκομένων. Σημειώνεται  ότι τα συμπεράσματα της εκδήλωσης δημόσιου διαλόγου σε συνδυασμό με τα αντίστοιχα συμπεράσματα των έως σήμερα ολοκληρωμένων δραστηριοτήτων του έργου INVALIS θα ορίσουν το περιεχόμενο των επικείμενων Σχεδίων Δράσης του έργου και θα συμβάλλουν στη μέγιστη δυνατή συναίνεση ως προς την εφαρμογή τους.

Στην εκδήλωση δημόσιου διαλόγου συμμετείχαν με τις παρουσιάσεις τους,  κατά σειρά ομιλίας:

Ο Νικ. Κρίγκας, Εντεταλμένος Ερευνητής, Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων, ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, με θέμα παρουσίασης την εισβολή του Solanum elaeagnifolium στην Ελλάδα: από ζιζάνιο πόλεων, σε αγρούς και περιοχές NATURA 2000.

Ο Παν. Δημόπουλος, Καθηγητής Βοτανικής – Οικολογίας, Τμήμα Βιολογίας Πανεπιστημίου Πατρών και μέλος ΔΣ ΟΦΥΠΕΚΑ, με θέμα παρουσίασης τον Οδηγό και τη δικτυακή πλατφόρμα για τα ξενικά φυτά στην Ελλάδα και στις προστατευόμενες περιοχές.

Ο Δημ. Μπακαλούδης, Αν. Καθηγητής Διαχείρισης Άγριας Πανίδας, Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος ΑΠΘ, με θέμα παρουσίασης το έργο LIFE ATIAS και την αντιμετώπιση της απειλής των εισβλητικών/ξένων ειδών στη Βόρεια Ελλάδα, μέσω της ανάπτυξης συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης και πληροφοριών για θηλαστικά.

Η Ιόλη Χριστοπούλου, Διευθύντρια Πολιτικής, The Green Tank, με θέμα παρουσίασης προτάσεις και μέτρα για μία αποτελεσματική πολιτική αντιμετώπισης των Χωροκατακτητικών Ξενικών Ειδών.

Η Μαργαρίτα Αριανούτσου – Φαραγγιτάκη, Καθηγήτρια Οικολογίας, Τομέας Οικολογίας – Ταξινομικής, Τμήμα Βιολογίας ΕΚΠΑ, με θέμα παρουσίασης την  πρόβλεψη εισόδου πιθανών μελλοντικών ειδών δυνητικών εισβολέων και την εκτίμηση επικινδυνότητας ειδών που αποτελούν δύο κρίσιμα βήματα στη σύνταξη ενός εθνικού καταλόγου εισβλητικών ειδών.

Εκ μέρους του ΟΦΥΠΕΚΑ συμμετείχαν ο Πέτρος Βαρελίδης, Εκτελών χρέη Διευθυντή Οικονομικού- Διοικητικού, ο οποίος απυήθυνε σύντομο χαιρετισμό,  ο Ορφέας Ρούσος, Υπεύθυνος Διαχείρισης του INVALIS, o οποίος παρουσίασε την πρόοδο και τα έως σήμερα αποτελέσματα του έργου και η Χριστίνα Καπετανοπούλου, Υπεύθυνη Επικοινωνίας του έργου INVALIS, η οποία συντόνισε την εκδήλωση.

 

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με εποικοδομητική συζήτηση μεταξύ όλων των συμμετεχόντων, καθώς και με τις παρεμβάσεις – παρατηρήσεις εκπροσώπων φορέων, δημόσιων αρχών και πολιτών στο κρίσιμο ζήτημα της διαχείρισης και αντιμετώπισης των εισβλητικών ξενικών ειδών στη χώρα μας. 

Scroll to Top