3η Περιφερειακή Συνάντηση στα πλαίσια του Προγράμματος INVALIS – Interreg Europe

Στο πλαίσιο της υλοποίησης της δράσης Α2.1 “Regional Stakeholders” του έργου INTERREG EUROPE-INVALIS “Protecting European Biodiversity from Invasive Alien Species” (Προστασία της Eυρωπαϊκής Bιοποικιλότητας από τα Xωροκατακτητικά Ξενικά Είδη), με κωδικό PGI05271, πραγματοποιήθηκε στις 25 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 11:00, διαδικτυακά, η 3η Περιφερειακή Συνάντηση, με θέμα την “Αντιμετώπιση συγκρούσεων συμφερόντων στη διαχείριση των χωροκατακτητικών ξενικών ειδών”.

Στη συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι δημόσιων αρχών, Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, καθώς και εκπρόσωποι της επιστημονικής κοινότητας και των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων.

Αναλυτικά οι συμμετέχοντες και οι παρουσιάσεις τους εδώ: 

Ορφέας Ρούσος, Ο.Φ.Υ.Π.Ε.Κ.Α.

Δούμπας Νίκος, iSea

Δρ. Χάρης Δημητριάδης, Ε.Θ.Π.Ζ.

Παναγιώτης Νίτας,Φορέας Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας Ιωαννίνων

Μιχαλάκης Δημήτριος,Φορέας Διαχείρισης Κα. Μα. Κε. Βε. Δε. Πη.

Δρ. Αντώνιος Μιχαηλάκης, Μ.Φ.Ι., Life Conops

INVALIS_3Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ_ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

 

 

Scroll to Top