Ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ) καθολικός διάδοχος του Εθνικού Κέντρου Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕΚΠΑΑ)

Με ΦΕΚ (177Α/2020) ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ) κατέστη καθολικός διάδοχος του Εθνικού Κέντρου Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕΚΠΑΑ) και το πάσης φύσεως προσωπικό του ΕΚΠΑΑ μεταφέρθηκε αυτοδικαίως με την ίδια σχέση εργασίας στον ΟΦΥΠΕΚΑ.

Ως γνωστόν, Πρόεδρος του νέου Οργανισμού έχει αναλάβει η Δρ. Μαρία Π. Παπαδοπούλου, Καθηγήτρια στη Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και Αναπληρώτρια Κοσμήτορας του ίδιου ιδρύματος.

Τη θέση του Διευθύνοντα Συμβούλου έχει καταλάβει ο Δρ. Κώστας Α. Τριάντης, Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Βιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Μέλη του νέου ΔΣ ορίστηκαν οι:

  • Παναγιώτης Δημόπουλος, Πρόεδρος της Επιτροπής Φύση 2000 
  • Κώστας Δημόπουλος, Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Πολιτικής του ΥΠΕΝ 
  • Δημήτριος Σμυρνής, Δικηγόρος 
  • Αλεξάνδρα-Σοφία Τόγια, Οικονομολόγος 
  • Ελευθερία Κλώντζα, Περιβαλλοντολόγος

Η θητεία του νέου ΔΣ είναι πενταετής.

Σημειώνεται ότι ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ) θεσμοθετήθηκε με τον νόμο 4685/2020, εποπτεύεται από το ΥΠΕΝ και έχει ως σκοπό́ την εφαρμογή́ της πολιτικής του ΥΠΕΝ για τη διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών της χώρας μας, τη διατήρηση της βιοποικιλότητας, την προώθηση και υλοποίηση δράσεων αειφόρου ανάπτυξης και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

 

Scroll to Top