Συνάντηση Διαλόγου για τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης και το Περιβάλλον

Το Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕΚΠΑΑ) σας καλεί σε Συνάντηση Διαλόγου για τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης και το Περιβάλλον, την Τετάρτη 15 Μαρτίου 2017, ώρα 10:00 –14:00, στο αμφιθέατρο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (λεωφ. Μεσογείων 119, Αθήνα).
Η συνάντηση αποτελεί το πρώτο στάδιο διαμόρφωσης μιας πλατφόρμας διαλόγου μεταξύ ΕΚΠΑΑ (ΥΠΕΝ) και κοινωνικών εταίρων σχετικά με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης.
Συγκεκριμένα οι συμμετέχοντες καλούνται να τοποθετηθούν επί των παρακάτω θεμάτων συζήτησης:

1. Στόχοι και κριτήρια στα οποία μπορεί να εστιάσει η χώρα για την εφαρμογή σε εθνικό επίπεδο. Επιτυχημένα παραδείγματα και διαπιστωμένα κενά σχετικά με την εφαρμογή των στόχων

2. Πώς η ενεργή εμπλοκή των κοινωνικών εταίρων μπορεί να ενδυναμώσει περαιτέρω τον περιβαλλοντικό πυλώνα

3. Προτάσεις για την οργάνωση και συστηματοποίηση του διαλόγου μεταξύ κυβερνητικών φορέων και κοινωνικών εταίρων.

4. Προτάσεις για τη συμβολή του ΕΚΠΑΑ
Τα αποτελέσματα της συζήτησης θα υποβληθούν από το ΕΚΠΑΑστο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης, το Υπουργείο Εξωτερικών και την Επιτροπή Περιβάλλοντος της Βουλής, θα αναρτηθούν δε στην ιστοσελίδα του ΕΚΠΑΑ.

Με εκτίμηση,
Η Προέδρος ΔΣ ΕΚΠΑΑ
Ζωή Βροντίση

Scroll to Top