Τεχνικό Σεμινάριο «Καλές πρακτικές για τη διατήρηση και προστασία της βιοποικιλότητας κατά την ανάπτυξη αιολικών πηγών ενέργειας»

Στις 30/11 και 1/12/2017 πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας τεχνικό σεμινάριο με θέμα «Καλές πρακτικές για τη διατήρηση και προστασία της βιοποικιλότητας κατά την ανάπτυξη αιολικών πηγών ενέργειας», με στόχο την ανάπτυξη κοινής βάσης κατανόησης των σχετικών προκλήσεων, αντλώντας εμπειρίες από πρακτικές που έχουν ήδη εφαρμοστεί στην Ελλάδα και σε άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το σεμινάριο διοργανώθηκε σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης και την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ και συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Oι παρουσιάσεις του τεχνικού σεμιναρίου  έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΝ, στο σύνδεσμο:http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=943&language=el-GR.

 

Scroll to Top