Εθνική Νομοθεσία

Ν. 3199/2003 (ΦΕΚ 280Α` 9.12.2003) Προστασία και διαχείριση των υδάτων Π.Δ. 51/2007 (ΦΕΚ 54Α` 8.3.2007) Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για τηνολοκληρωμένη προστασία και διαχείριση των υδάτων KYA/31822/1542/E103/2010

Περισσότερα »

Ενωσιακή Νομοθεσία

Οδηγία 2000/60/ΕΚ Πλαίσιο για τα ύδατα Οδηγία 2007/60/ΕΚ Αξιολόγηση και διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας Ανακοίνωση ( COM(2007) 414 τελικό ) Αντιμετώπιση του προβλήματος της λειψυδρίας καιτης ξηρασίας

Περισσότερα »
Scroll to Top