Η εφαρμογή των Οικοσυστημικών Υπηρεσιών ως Εργαλείο Διαχείρισης του Περιβάλλοντος

Την 28η Φεβρουαρίου και την 1η Μαρτίου 2018 πραγματοποιήθηκε από την Δ/νση Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης και το Τμήμα Βιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, διημερίδα με θέμα: «Η εφαρμογή των Οικοσυστημικών Υπηρεσιών ως Εργαλείο Διαχείρισης του Περιβάλλοντος», στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Στόχος ήταν η ενημέρωση και η εκπαίδευση του πολιτικού, επιστημονικού, διοικητικού και τεχνικού προσωπικού των εμπλεκόμενων φορέων της χώρας στο πεδίο των Οικοσυστημικών Υπηρεσιών (Ecosystem Services), για τις οποίες, σύμφωνα με τον Στόχο 2, Δράση 5η της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για τη Βιοποικιλότητα, τα Κράτη-Μέλη καλούνται να χαρτογραφήσουν και να αξιολογήσουν τα οικοσυστήματά τους και τις υπηρεσίες τους (MAES – Map and Assess Ecosystems and their Services).
Η διημερίδα έτυχε ιδιαίτερα σημαντικής αποδοχής και επιδοκιμασίας από διάφορους φορείς και υπηρεσίες, όπως φαίνεται και από τα στατιστικά στοιχεία που δίνονται και παρακάτω.
Στο πλαίσιο της διημερίδας πραγματοποιήθηκαν ομιλίες από 5 άτομα του ακαδημαϊκού χώρου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά και δύο ειδικές θεματικές συνεδρίες με πρακτικό χαρακτήρα (workshop).
Η πρώτη θεματική συνεδρία είχε ως αντικείμενο την Αναγνώριση των οικοσυστημικών υπηρεσιών στον Εθνικό Δρυμό Πάρνηθας – Μέθοδοι αναγνώρισης και αξιολόγησης των οικοσυστημικών υπηρεσιών στις προστατευόμενες περιοχές, Η δεύτερη θεματική συνεδρία είχε ως αντικείμενο την συμμετοχική χαρτογράφηση και αξιολόγηση των οικοσυστημικών υπηρεσιών στην μελέτη της περίπτωσης του Μητροπολιτικού πάρκου «Αντώνης Τρίτσης».

Κατεβάστε όλο το υλικό της διημερίδας
ή ένα ένα τα συννημένα αρχεία ξεχωριστά:

Scroll to Top