Η Κοινωνική Οικονομία ως πυλώνας Αειφόρου Ανάπτυξης: Εφαρμογές στην Ενέργεια και τα Απορρίμματα

Η Ημερίδα που διοργάνωσε το Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης με θέμα «Η Κοινωνική Οικονομία ως πυλώνας Αειφόρου Ανάπτυξης: Εφαρμογές στην Ενέργεια και τα Απορρίμματα» την Πέμπτη 7 Δεκεμβρίου 2017 ολοκληρώθηκε με επιτυχία. Η προσέλευση των ενδιαφερόμενων πολιτών αλλά και εκπρόσωπων της κυβέρνησης, της τοπικής αυτοδιοίκησης και της κοινωνίας των πολιτών ήταν μεγάλη και είχε ως αποτέλεσμα τον γόνιμο διάλογο.

 

Η Πρόεδρος του ΕΚΠΑΑ κα Ζωή Βροντίση αναφέρθηκε στην πρόσφατη επαναλειτουργία του Κέντρου και επεσήμανε το σπουδαίο ρόλο που αυτό καλείται να διαδραματίσει στη σύγχρονη κοινωνικοοικονομική πραγματικότητα. Το ΕΚΠΠΑ, συνέχισε, αποτελεί στρατηγικό σύμμαχο της Πολιτείας σε θέματα επιστημονικής τεκμηρίωσης και εφαρμογής της εθνικής και διεθνούς περιβαλλοντικής νομοθεσίας αλλά και σε πρωτοβουλίες περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης.

Το ΕΚΠΠΑ, ανέφερε η κα Βροντίση, έχει αναλάβει σήμερα την εκπόνηση της Εκθεσης Κατάστασης Περιβάλλοντος για τα έτη 2011-2016 αλλά και μια σειρά άλλων έργων που θα παράσχουν σε όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς μία αντικειμενική βάση στοιχείων και πληροφοριών.

 

Οι πρόσφατες νομοθετικές πρωτοβουλίες σχετικά με την Κοινωνική Οικονομία, την Ανακύκλωση αλλά και το σχέδιο διαβούλευσης για τις Ενεργειακές Κοινότητες αποτέλεσαν το ιδανικό έναυσμα για την διεξαγωγή της εκδήλωσης. Η κα Βροντίση έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην μεγάλη συμβολή που μπορεί να έχει η Κοινωνική Οικονομία σε μία αειφορική ανάπτυξη, δημιουργώντας νέες βιώσιμες θέσεις εργασίας και καινοτόμο επιχειρείν. Ανέφερε συγκεκριμένα ότι «Ιδιαίτερα στην κρίσιμη περίοδο που διανύει η χώρα, η κοινωνική οικονομία αποτελεί απάντηση στην πολλαπλή κρίση – την οικονομική, την κοινωνική και την περιβαλλοντική. Είναι σημαντικό η κοινωνική οικονομία να βρίσκει εφαρμογές σε τομείς νευραλγικούς για τη διατήρηση του φυσικού μας πλούτου και για την προώθηση της καινοτομίας. Οι πολίτες γίνονται οι ίδιοι το υποκείμενο της προστασίας του περιβάλλοντος και της έξυπνης επιχειρηματικότητας. Η κοινωνική οικονομία στην ενέργεια και τη διαχείριση απορριμμάτων φέρνει τον συμμετοχικό σχεδιασμό και την ενεργή διαχείριση στο επίκεντρο». Στη συνέχεια χαιρετισμούς απεύθυναν οι: κος Σωκράτης Φάμελος, Αναπλ.Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κος Τσιρώνης, Αναπλ.Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων , και η κα Ράνια Αντωνοπούλου, Αναπλ. Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Στο δεύτερο μέρος της Ημερίδας, το λόγο πήραν αντιπρόσωποι σχετικών εγχειρημάτων, ώστε να καταθέσουν τις εμπειρίες τους.

 

Λόγω της μεγάλης προσέλευσης του κοινού και του αυξημένου ενδιαφέροντος για την Ημερίδα, η κα Βροντίση κλείνοντας δεσμεύτηκε πως σύντομα θα πραγματοποιηθεί μια παρόμοιας θεματολογίας εκδήλωση υπό την αιγίδα του ΕΚΠΠΑ και σε άλλη πόλη της Ελλάδας, ώστε να υπάρξει όσο δυνατόν μεγαλύτερη διάχυση της περιβαλλοντικής πληροφόρησης στους πολίτες, πληρόφόρηση που το Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης σταθερά και τεκμηριωμένα παρέχει.

 

 

Scroll to Top