Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης στα πλαίσια του έργου “Απογραφές εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και εκπομπές ορισμένων ατμοσφαιρικών ρύπων στο πλαίσιο διεθνών και ευρωπαϊκών υποχρεώσεων της χώρας για το έτος 2019”

Ανακοινώνεται ότι στις 23/11/2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 θα διενεργηθεί δημόσια μερική κλήρωση από τον ΟΦΥΠΕΚΑ, μεταξύ του προσωπικού των υπηρεσιών της Διεύθυνσης Κλιματικής Αλλαγής και Ποιότητας της Ατμόσφαιρας (ΚΑΠΑ) του ΥΠΕΝ που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις, ως υποψήφιους συμμετοχής στην ανωτέρω κλήρωση, που διατέθηκαν από το ΥΠΕΝ για τη συγκρότηση: α) της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών και β) της επιτροπής εξέτασης των ενστάσεων στο πλαίσιο του έργου «Απογραφές εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και εκπομπών ορισμένων ατμοσφαιρικών ρύπων στο πλαίσιο των διεθνών και ευρωπαϊκών υποχρεώσεων της χώρας για το έτος 2019»

2020_543_19-11-2020_ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΟΦΥΠΕΚΑ-ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΑΕΡΙΩΝ_ΨΓΕΥ46ΜΑΖΤ-ΨΜΔ

 

Scroll to Top