Συνολικά στη χώρα διενεργούνται πολλαπλάσιοι περιβαλλοντικοί έλεγχοι κυρίως από τις υπηρεσίες των Περιφερειών (Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κλπ.) αλλά και από άλλες υπηρεσίες όπως τα λιμεναρχεία, η Αποκεντρωμένη διοίκηση, τα δασαρχεία κλπ.. Συνολικά ο αριθμός των περιβαλλοντικών ελέγχων εκτιμάται σε πάνω από 1000 αλλά δεν υπάρχουν ακριβή στατιστικά στοιχεία.

Λόγω της ελλιπούς στελέχωσης των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τα τελευταία χρόνια παρατηρείται συνεχής μείωση των περιβαλλοντικών ελέγχων που διενεργούνται από τους Επιθεωρητές Περιβάλλοντος.

Η διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης έχει τροποποιηθεί δραστικά με το νόμο 4014/2011 ο οποίος τέθηκε σε ισχύ στις αρχές του 2012 με τη θεσμοθέτηση της ΥΑ 1958/2012 για την κατάταξη των έργων και δραστηριοτήτων (έκτοτε έχει τροποποιηθεί αρκετές φορές με στόχο τον περαιτέρω εξορθολογισμό της κατάταξης των έργων). Οι κύριοι στόχοι του νόμου 4014/2011 είναι να απλοποιήσει, να συντομεύσει και να εξορθολογίσει τις διαδικασίες περιβαλλοντικής αδειοδότησης, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα ένα υψηλό επίπεδο περιβαλλοντικής προστασίας.

Scroll to Top