Πρόσκληση Ενδιαφέροντος – Έκδοση βιβλίου Blue Economy

Το ΕΚΠΑΑ προτίθεται να αναθέσει την εκτύπωση και βιβλιοδεσία του συγγράμματος “THE BLUE ECONOMY” για να χρησιμοποιηθεί ως εκπαιδευτικό υλικό σε σχολεία και πανεπιστήμια με τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά:

· Αριθμός Αντιτύπων: 2000

· Εξώφυλλο: Μαλακό

· Διάσταση: 21 Χ 29. 90 γρ.

· Τετραχρωμία

Χρόνος παράδοσης: 1 μήνας από την ανάθεση

Το προϋπολογιζόμενο κόστος άνευ ΦΠΑ ανέρχεται σε 7.000,00 €
Τυχόν ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν προσφορά έως την Τρίτη 7/7 και ώρα 14:00 στο email: info-ekpaa@prv.ypeka.gr

ΔΣ 2019_04_ΑΠΟΦΑΣΗ_31_07-03-2019_θεμα 12_Λοιπά θέματα Έκδοση βιβλίου Blue Economy_19REQ004590649

 
Scroll to Top