Επιμέλεια και οργάνωση έκθεσης φωτογραφίας και οπτικοακουστικού υλικού για τους σκοπούς του Πολιτικού Φόρουμ Υψηλού Επιπέδου ΟΗΕ για τη βιώσιμη ανάπτυξη

Scroll to Top