Έργο δράσης ευαισθητοποίησης για την βιοποικιλότητα των αστικών ρεμάτων: «Κίτρινο Ψάρι: Προστατεύοντας τα ψάρια και την φύση των ρεμάτων»

Το ΕΚΠΑΑ προτίθεται να αναθέσει έργο δράσης ευαισθητοποίησης για την βιοποικιλότητα των αστικών ρεμάτων: «Κίτρινο Ψάρι: Προστατεύοντας τα ψάρια και την φύση των ρεμάτων». Πρόκειται για έργο έρευνας, ευαισθητοποίησης και προστασίας των ρεμάτων με έμφαση στους ιχθυοπληθυσμούς, το οποίο προωθεί την ενημέρωση του κοινού μέσω της λειτουργίας των ψαριών ως «ενδείκτες της υγείας των ποτάμιων οικοσυστημάτων», ενώ θα προσφέρει καινοτόμες προσεγγίσεις στην επικοινωνία των επιστημόνων με την κοινωνία, θα προωθήσει δε τη διεθνώς γνωστή ετικέτα «Κίτρινο Ψάρι». Το έργο αυτό θα εφαρμόσει και θα αναπτύξει της προδιαγραφές για την προώθηση της ένδειξης «Κίτρινο Ψάρι» για πρώτη φορά στην Ελλάδα: θα εισάγει και θα ερμηνεύει το ζήτημα της διαβίωσης των ψαριών στα ρέματα από ειδικούς εμπειρογνώμονες επιστήμονες με τρόπο προσιτό και θα βοηθήσει η πρακτική αυτή να έχει συνέχεια σε πανελλαδικό επίπεδο.

Scroll to Top