ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου για την υποστήριξη του Εθνικού Κέντρου Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης στο πλαίσιο του έργου «Εφαρμογή της Κυκλικής Οικονομίας στην Ελλάδα – Circular Economy Implementation in Greece» (LIFE-IP CEI –Greece – LIFE 18 IPE GR 000013)»

Το“Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕΚΠΑΑ)” θα παραμείνει κλειστό την Παρασκευή 13/3/2020 στο πλαίσιο των μέτρων πρόληψης  για την διάδωση του κορωνοιού.

Για τον λόγο αυτό δίνεται παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για την σύναψη συμβάσεων μίσθωσης στο πλαίσιο του έργου «Εφαρμογή της Κυκλικής Οικονομίας στην Ελλάδα – Circular Economy Implementation in Greece» (LIFE-IP CEI –Greece – LIFE 18 IPE GR 000013)»  μέχρι και την Δευτέρα 16/03/2020 και ώρα 16:30.

 

Scroll to Top