Πρόσκληση Ενδιαφέροντος – Νέο έργο δάσωσης σε αστική περιοχή

Το ΕΚΠΑΑ προτίθεται να αναθέσει «Πρότυπη δάσωση σε αστικό ή περιαστικό χώρο τουλάχιστον 10 στρεμμάτων σε Αθήνα ή Θεσσαλονίκη».

Ο εκτιμώμενος προϋπολογισμός ανέρχεται σε 20.000€ πλέον ΦΠΑ. Θα ληφθεί υπόψη προγενέστερη συναφής εμπειρία.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν προσφορές έως τη Δευτέρα 06/07/2020 16:00 στην έδρα του ΕΚΠΑΑ (Λεωφ. Κηφισίας 241, Βίλα Καζούλη, Κηφισιά 14561) ή ηλεκτρονικά στο email: info-ekpaa@prv.ypeka.gr

ΔΣ 2019_14_ΑΠΟΦΑΣΗ_80_23-09-2019_Νέο έργο δάσωσης σε αστική περιοχή_19REQ005646732

Περιγραφή έργου πρότυπης δάσωσης σε Αθήνα ή Θεσσαλονίκη

 
Scroll to Top