Προκήρυξη του έργου της παρακολούθησης των υδάτων κολύμβησης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

Επισυνάπτονται η απόφαση για προκήρυξη του έργου και η σχετική τεχνική περιγραφή

Scroll to Top