Πρόσκληση Ενδιαφέροντος – Υλοποίηση προγράμματος ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης για επίκαιρα ζητήματα περιβάλλοντος ή/και κλιματικής αλλαγής

Το ΕΚΠΑΑ προτίθεται να αναθέσει το έργο:” Υλοποίηση προγράμματος ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης για επίκαιρα ζητήματα περιβάλλοντος ή/και κλιματικής αλλαγής” προϋπολογισμού έως 20.000,00€ μη περιλαμβανομένου Φ.Π.Α. και διάρκειας 3 μηνών.

Το άνωθι πρόγραμμα αφορά την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση του κοινού σχετικά με το περιβάλλον ή/και την κλιματική αλλαγή. Ειδικότερα, θα περιλαμβάνει το σχεδιασμό και τη δημιουργία ψηφιακού και έντυπου υλικού, καθώς και συγκεκριμένο πλάνο χρήσης και προώθησής του στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και κοινωνικής δικτύωσης. Τέλος, θα υλοποιήσει δημιουργικές δράσεις που θα απευθύνονται σε παιδιά, με στόχο την επαγρύπνησή τους σε επίκαιρα περιβαλλοντικά θέματα καθώς και εκδηλώσεις σε δημόσιους χώρους (με συγκεκριμένο πλάνο υλοποίησης) που θα παρουσιαζουν τις δράσεις του προγράμματος (ενδεχομένως και με τη χρήση κάποιου installation) στο ευρύ κοινό .

Τυχόν ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν προσφορά έως την Τρίτη 7/7/2020 και ώρα 14:00 στο email: info-ekpaa@prv.ypeka.gr

ΔΣ 2020_12_ΑΠΟΦΑΣΗ_56_02-07-2020_Θέμα 4_Πρόγραμμα ευαισθητοποίησης_ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ_20REQ006962355

Scroll to Top