Μέτρηση Εκπομπών Αερίων του Θερμοκηπίου και αξιολόγηση ποιοτικής κατάστασης υδάτων σε φυσικές και τεχνητές λίμνες της Δυτικής Μακεδονίας

Αντικείμενο του έργου ήταν η πραγματοποίηση μετρήσεων των εκπομπών αέριων του θερμοκηπίου (greenhouse gases – GHGs) και των ποιοτικών χαρακτηριστικών των υδάτων (και στο νερό τροφοδοσίας τους), σε τουλάχιστον δύο τεχνητές (Πολυφύτος και Ιλαρίωνας) και μία φυσική (Ζάζαρη) λίμνη της Δυτικής Μακεδονίας.

Διάρκεια:

Δεκέμβριος 2017 – Ιούνιος 2019

2019_1175_14-05-2019_ΛΙΜΝΕΣ_ΔΜ__ΤΕΛΙΚΗ-ΕΚΘΕΣΗ_REPORT

Scroll to Top