Εθνικά έργαΟριζόντια περιβαλλοντικά θέματα

Υποστήριξη της αξιολόγησης των περιβαλλοντικών επιδόσεων της Ελλάδας από τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ)

Το έργο περιλαμβάνει υπηρεσίες συνδρομής του ΕΚΠΑΑ προς το επιθεωρόν Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) στα πλαίσια της τρίτης εξέτασης των Περιβαλλοντικών Επιδόσεων της χώρας …

Περισσότερα
Εθνικά έργαΦύση-Βιοποικιλότητα

Έκδοση της μεθοδολογίας που εφαρμόστηκε στο έργο της Εποπτείας για τους τύπους οικοτόπων

Στο έργο αναπτύσσεται το μεθοδολογικό πλαίσιο που εφαρμόστηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα την περίοδο 2013-2015 (και αφορούσε την περίοδο αναφοράς 2007-2012) με μια ολοκληρωμένη …

Περισσότερα
Εθνικά έργαΚλιματική αλλαγή

Πρακτικός οδηγός για την ομαλή μετάβαση των περιφερειών με υψηλή εξάρτηση από τα στερεά ορυκτά καύσιμα σε ένα νέο παραγωγικό μοντέλο – Η περίπτωση της Δυτικής Μακεδονίας

Στα πλαίσια της παγκόσμιας πρόκλησηςαντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής και της απεξάρτησης από τα στερεά ορυκτάκαύσιμα, η περίπτωση της Δυτικής Μακεδονίας είναι περισσότερο απόχαρακτηριστική, δεδομένου ότι …

Περισσότερα
Διαχείριση υδατικών πόρωνΕθνικά έργα

Πρόγραμμα Παρακολούθησης Ταμιευτήρα Κάρλας

Το Πρόγραμμα Παρακολούθησης του ταμιευτήρα της Κάρλας περιλαμβάνει τον ποιοτικό και ποσοτικό προσδιορισμό των εξής παραμέτρων: Κυανοτοξίνες (12 MCs, NOD, CYN, ANA) σε 20 δείγματα …

Περισσότερα
Εθνικά έργαΦύση-Βιοποικιλότητα

Μέτρα Παρακολούθησης και Προστασίας της θαλάσσιας χελώνας στην Ελλάδα

Στα πλαίσια της τριμερούς διακρατικής συνεργασίας Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου, το Ε.Κ.Π.Α.Α. συνεργάστηκε με τον Συλλόγο για την Προστασία της Θαλάσσιας Χελώνας ‘ΑΡΧΕΛΩΝ’ επί των μέτρων παρακολούθησης και …

Περισσότερα
Εθνικά έργαΚλιματική αλλαγή

Πρότυπη δάσωση σε αστικό ή περιαστικό χώρο και εκτίμηση της δέσμευσης διοξειδίου του άνθρακα

Το έργο έχει αντικείμενο την εγκατάσταση μιας πρότυπης δάσωσηςκαθώς και πιστοποίησης των δεσμεύσεων διοξειδίου του άνθρακα που παράγονται απότην εγκατάσταση και αύξηση των δέντρων. Ειδικότερα, …

Περισσότερα
Scroll to Top