Εθνικά έργαΚλιματική αλλαγή

Σύνταξη Ενότητας «Κλιματική Αλλαγή και Υγεία» ως τμήμα της Έκθεσης για την Κατάσταση του Περιβάλλοντος στην Ελλάδα.

Οι άμεσες και έμμεσες επιπτώσεις στην υγεία των αναδυόμενων κινδύνων από την κλιματική αλλαγή πρέπει να αντιμετωπιστούν επειγόντως, καθώς πρόκειται να καταστούν ένας από τους …

Περισσότερα
Ατμοσφαιρικό περιβάλλονΕθνικά έργα

Σύνταξη έκθεσης «Επιδράσεις στην υγεία από την ατμοσφαιρική ρύπανση στην Ελλάδα»

Σκοπός της εν λόγω έκθεσης είναι ησυστηματική εκτίμηση των επιδράσεων στη υγεία από ταεπίπεδα ατμοσφαιρικής ρύπανσης για την Ελλάδα, που είτε μετριούνται από τοδίκτυο σταθμώντου …

Περισσότερα
Εθνικά έργαΚλιματική αλλαγή

Ενεργειακή επιθεώρηση σχολικών κτιρίων, του πιλοτικού προγράμματος Building checks with pupils και ήπιες προτάσεις βελτίωσης

Το έργο έχει αντικείμενο: τη διασύνδεση εκπαιδευτικής και τεχνικής πλευράς της προστασίας του κλίματος και της εξοικονόμησης ενέργειας σε 10 σχολεία, τα οποία συμμετέχουν στο …

Περισσότερα
Εθνικά έργαΚλιματική αλλαγή

Παρακολούθηση της Εθνικής Πορείας για την Επίτευξη του 13ου Στόχου Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ

Όσον αφορά τόσο τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής όσο και την προσαρμογή σε αυτή, όπως αναφέρεται στον Στόχο Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ υπ’ αριθμ. 13 …

Περισσότερα
Εθνικά έργαΦύση-Βιοποικιλότητα

Πεταλούδες της Ελλάδας: Συνδέοντας την επιστήμη με την κοινωνία

Η δράση αφορά στη δημιουργία του πρώτου εθελοντικού προγράμματοςβιοπαρακολούθησης από τους πολίτες, με επίκεντρο τις πεταλούδες της Ελλάδας.Συνεισφέρει άμεσα στην τήρηση των πολιτικών δεσμεύσεων της …

Περισσότερα
Εθνικά έργαΚλιματική αλλαγή

Σύνταξη του εθνικού σχεδίου λογιστικής καταγραφής διαχειριζόμενων δασικών εκτάσεων (National Forestry Accounting Plan – NFAP) και υπολογισμού του επιπέδου αναφοράς δασικών εκτάσεων (Forest Reference Level – FRL)

Το έργο αποσκοπεί στην κάλυψη των εθνικών υποχρεώσεων σύμφωνα με τον κανονισμό τηςΕΕ αριθ.2018/841 και ειδικότερα του άρθρου 8 για τη λογιστική καταγραφήδιαχειριζόμενων δασικών εκτάσεων. …

Περισσότερα
Scroll to Top